Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Nuka

A kona taan kabutanakoa boiararan te Atua n atonga te tataro aei ni katoa ingabong:

O te Uea, Atuau! Te nebonebo ao te karabwarabwa Nakoim bwa Ko a tia ni kairai nakon te kawai ni koaua nakon te abanuea, ni kariaia bwa Nna nakonako n te kawai ae ineti ma ni kakironako kaei aei, Ko kaota matau bwa Nna nora raneanean Ootam, Ko kainga taningau nakon tangiraoia mannikiban te katabuaki man te abanuea ni kamimi ao ni katika nanou n Am tangira ibuakoia aika etieti.

O te Uea! Kamatoaai ma te Tamnei ae Raoiroi, n te aro bwa I aonga ni kona ni wewete n Aram ibuakoia aono nako ao n anga reirei ni kamaiu ibukin kaotiotan Am abanuea ibuakoia aomata nako.

O te Uea! I bon mamara, kamarurungai ni Mwaakam ao Korakoram. Neweu e baebae, kariaiaai bwa Nna tataekini Kaururingam ma Neboneboam. I rinano, kakannangakai man karinakiu inanon Am abanuea. I raroanako, karikai bwa Nna waaki nako matan atibun mataroan Am nanoanga. O te Uea! Karaoai bwa te taura ae katekemata, te itoi ae raneanea, ao te aroka ae kakabwaiaki, ae unekenekeaki ma uaa, mwangana nako a kanuui mwakoro n aono nako n taabo aikai. Ni koaua, bon Ngkoe te Korakora te Mwaaka ao te Aki Kona ni Ineaki.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app