Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

O Ngkoe te Atua ae akea Kabotauana, O Ngkoe Uean te Abanuea! Tamnei aikai, bon kaain Am taanga ni buaka ni karawa. Buokia ao n raonaki irouia kaain te Runga mai Ieta, anganiia te tokanikai bwa aonga n riki n tatabemaniia nako bwa ai aron te taanga ni buaka man tauu aba aikai rinanon Ana tangira te Atua ao kaotanakoan taian reirei n tamnei.

O te Atua, riiki Ngkoe bwa aia tia boutoka ao aia tia ibuobuoki ao, n taabo nako aika aki maekanaki, iaon maunga, inanon mwarua, ibuakonikai, inanon tawaana ao riaon marawa, riiki Ngkoe bwa te Tia Onimakinaki irouia bwa aonga n tatakarua, rinanon mwaakan te Abanuea ao ikeiken te Tamnei ae Raoiroi.

Ni koaua bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora ao te Tia Konai Bwaai nako, ao bon Ngkoe te Wanawana, te Tia Ongongo ao te Matairiki.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app