O ngkoe are ko tabe n raira moam nakon te Atua! Kaina matam nakon bwaai ni kabane, ao kaukia nakon aonnaban te Kabanea ni Mimitong. Bubuti te bwai are ko tangiria ti mai Irouna; ukoukora te bwai are ko kakaaea ti mai Irouna. N ti teuana taraakim teutana Irouna ao E kona n anga tebubua te nga te kantaninga, n ti teuana katokaakin Matana teutana iaom ao E kona ni kamarurunga tebubua te nga te aoraki, n ti teuana katouan Atuuna ao E kona ni katokaa te bwainaoraki iaon taian ikoaki ni kabane, n ti teuana norakim teutana ao E kona n kamwaawai naano man taurekereken te karawaawata. E karaoa are E taku n aron ae E bon taku, ao tera riki kawaira ibukin karekean buokara? E kakoroi bukin Ana iango, e katauii bwaai ni kabane ake E tangiri. Ai ngaia are e raoiroi riki bwa ti na kabobaraaka atuura n ongotaeka, ao ni katuka ara mwioko iroun te Uea ae te Kabanea n Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app