Currently reading prayer in Kiribati. Return to Français.

Te Moantaeka

E mwakoro n te Kitáb-i-Aqdas: “Ti a tia ni motikia nakoimi bwa kam na bwaina te tataro ao te aki mamatam man moan koron te roro n ikawai; aio are e a baaireaki iroun te Atua, am Uea ao Ueaia am bakatibu... te tia mwananga, naake aoraki, a bikoukou ao naake a kamamma, a aki kabaeaki n te aki mamatam.. Tai bwaina te amwarake ao te moi man otin taai ni karokoa bungin taai, ao taratara bwa e raawa te kaibwabwaru n anaa mai iroum te raoiroi ae e a tia ni motikaki i nanon te Boki.”

Tain te aki mamatam bon man 1 ke 2 Maati ni karokoa 19 ke 20 ni Maati.

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app