Dalle Tavole del Piano Divino
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Te nebonebo Nakoim, O te Uea ae Atuau! I a Butiiko n Aram are akea ae e a tia ni kinaa n ae tau, ao kakawakina akea a a tia n ataia ni koaua; I a Butiiko, iroun Teuare Ngaia Koburaken Ranin Am Kaotioti ao Bongin-Rikiraken Am kanikina nako, ni karika nanou bwa e na butimwaea Am Tangira ao Ururingam. Kabaea ngkanne, nakon Am marawa ae moan baan te korakora, bwa are mai iai a na waanako ranin nako te maiu n Niniwanam ao itiakin raanga n ranin Kamimitongam ma Neboam. Riin nako rabwatau a bon kakoaua n Am katiteuana, ao iran atu e kaota korakoran Ueam ma Mwaakam. I a tia n tei ni mataroan Am raoiroi ma ni kaakeaai ao ni kaota korakoran Ueam ma Mwaakam. I a tia n tei ni mataroan Am raoiroi ma te kaakeaai ao te kamwawaai, ao n nimta roobun Am kakabwaia, ao ni katokaa matau i aon oraitanin Am bwaintangira nako.

Kataua ngkanne i bukiu, Ngkoe Atuau, are e na riki bwa kakannaton Ueam, ao buokai, n Am raoiroi ae kakamatoa, n reiakina Am Waaki bwa e aonga atuu ni biri nako man ruanimateia, ao ni biri Nakoim, n onimaki raoi Iroum, ao ni katokai aia taratara i aon Am Waaki, ao te tabo are ingabongin Am Kaotioti. Boni Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea n Rietaata, te Ataibwaai ni kabane, te Kabanea ni Wanawana.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app