اِلهَا مَعبُودا مَقصُودا كَريما رَحيما

جانها از تو و اقتدارها در قبضۀ قدرتِ تو. هر كه را بلند كنی از مَلَك بگذرد و به‌مقامِ "وَ رَفَعناهُ مَكاناً عَلِيّاً" رسد و هر كه را بيندازی از خاك پست‌تر بلكه هيچ از او بهتر. پروردگارا، با تَباه كاری و گُناه كاری و عَدمِ پرهيزگاری مَقعَد صِدق می‌طلبيم و لِقای مَليكِ مُقتدر می‌جوئيم. اَمر اَمرِ تو است و حُكم آنِ تو و عَالَمِ قدرت زيرِ فرمانِ تو. هر چه كنی عدلِ صِرف است بَل فضلِ مَحض. يك تَجَلّی از تجلّياتِ اسمِ رحمانت رَسمِ عِصيان را از جهان براندازد و مَحو نمايد و يك نسيم از نسائمِ يوم ظهورت عالم را به‌خلعتِ تازه مُزيّن فرمايد. ای توانا، ناتوانان را توانائی بخش و مُردِگان را زندگی عطا فرما، شايد تو را بيابند و به دريایِ آگاهيت راه يابند و بر امرت مستقيم مانند. اگر از لُغاتِ مختلفۀ عالم عَرف ثنای تو مُتِضَوّع شود همه محبوب جان و مقصودِ روان، چه تازی چه فارسی، اگر از آن محروم ماند قابلِ ذكر نه، چه الفاظ چه معانی. ای پروردگار، از تو می‌طلبيم كُلّ را راه نمائی و هدايت فرمائی. توئی قادر و توانا و عالم و بينا.

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app