هُواللّه

پروردگارا يزدانا مهربانا، اين بندۀ تو از اقصی بلادِ شرق به غرب شتافت که شايد از نفحاتِ عناياتت مشام‌های اين نفوس معطّر شود، نسيم گلشنِ هدايت بر اين ممالک بوزد، نفوس استعدادِ الطافِ تو يابند، قلوب مستبشر به بشاراتِ تو گردند، ديده‌ها مشاهده نورِ حقيقت نمايد، گوش‌ها از ندای ملکوت بهره و نصيب گيرد. ای پروردگار، دل‌ها را روشن کن، ای خداوند مهربان قلوب را رشکِ گلزار و گلشن فرما، ای محبوب بي‌همتا نفحاتِ عنايت بوزان انوارِ احسان تابان کن تا د‌ل‌ها پاک و پاکيزه شود، از تأييدات تو بهره و نصيب گيرد، اين جمع راه تو پويند، رازِ تو جويند، رویِ تو بينند، خویِ تو گيرند. ای پروردگار، الطافِ بی پايان ارزان فرما، گنجِ هدايت رايگان کن تا اين بيچارگان چاره يابند. توئی مهربان توئی بخشنده توئی دانا و توانا.

ع ع

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app