هُواللّه

ای خداوندِ مهربان، اين ياران سر گشتۀ کوی تواند و دلدادۀ رویِ تو و متوجّه به ملکوتِ تو، از صَهبای ايمان سرمستند و در محفلِ ميثاق جامِ اشتياق در دست، محتاجِ الطافند و مُشتاقِ مُوهبتِ آسمان. ای پروردگار، اين نفوس را مورد عنايت فرما و ملحوظِ نَظَرِ رحمانيّت کن، هر يک را شمعی روشن فرما تا به نورِ هُدی آن اقليم را منوّر نمايند، جميع را با اين عبد در عُبوديّتِ آستانِ مقدّس شريک و سهيم کن. ای پروردگار، نفوسِ ضعيفه را قوی کن و ديدۀ مشتاقان را به مشاهدۀ جمال ملکوت منوّر فرما تا کُلّ به قوّتی ملکوتی و فيضی جَبَروتی و مُوهبتی آسمانی و نَفَسی رحمانی و تأييدی ربّانی بَر خدمتت قيام نمايند، شُبَهَاتِ اهلِ اِرتِياب را زائل کنند و طالبانِ را بيانِ حجّت و برهان نمايند، مريضان را شفا دهند و فقيران را رؤوف و مهربان گردند، بيچارگان را ملجأ و مأوی شوند و افسردگان را مُشتعِل نمايند. توئی مقتدر و توانا و توئی خداوندِ مهربان.

ع ع

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app