Tabonibain te Waaki

Te ota ao te mimitong, te kamauri ao te kamoamoa a na tikuriia Tabonibain Ana Waaki, rinanoia are e a tia ootan te nanomatoa n oota nako mai iai ao e a tia n toronibwai iai te koaua are e kangai mwaakan te rinerine e tiku iroun te Atua, te Mwaaka, te Aki-Eenaki, ao rinanoia e a tia marawan te akoi ni iarake, ao a tia ni buta nako boiararan Ana bwain akoi te Atua, are Ngaia Uean te botannaomata. Ti a Butia – ae Ngaia te Rietaata – bwa E na otangaia rinanon mwaakaia kaain Ana runga, E na kamanomanoia rinanon korakoran Ana tautaeka ao ni buokiia man Korakorana are e aki kokonaaki, are e toka iaon bwaai ni kabane ake a tia ni karikaki. Te mwaaka n uea bon Ana bwai te Atua, are Ngaia te Tia Karika karawa ao Uean te Abanuean Aara.

Bahá’u’lláh

Tablets of Bahá’u’lláh, Lawh-i-Dunyá (Tablet of the World)

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app