Naw-Rúz

Naw-Rúz, den 21 mars, är årets första dag i bahá’í-kalendern.

Prisad vare Du, o min Gud, för att Du har föreskrivit Naw-Rúz som en högtid för dem som har iakttagit fastan av kärlek till Dig och avhållit sig från allt som är Dig motbjudande.

Giv, o min Herre, att Din kärleks eld och den hetta, som framkallats av fastan, påbjuden av Dig, upptänder dem för Din sak och förmår dem att ägna sig åt att prisa Dig och hålla Dig i åminnelse.

Då Du har smyckat dem, o min Herre, med prydnaden av fastan, som föreskrivits av Dig, smycka dem då även med Ditt godtagandes prydnad genom Din nåd och frikostiga ynnest, ty människors handlingar är alla beroende av Ditt gottfinnande och bundna av Din befallning. Om Du skulle betrakta den som har brutit fastan såsom en som har iakttagit den, skulle en sådan människa räknas till dem som från evighet har hållit fastan. Skulle Du ock förordna att den som iakttagit fastan har brutit den, skall den personen räknas till dem som fått Din uppenbarelses mantel att fläckas av stoft och avlägsnat sig långt från denna levande källas kristallklara vatten.

Du är Han, som har låtit uppresa tecknet ’prisvärd är Du i Dina gärningar’ och låtit fanan ’åtlydd är Du på Din befallning’ vecklas ut. Gör denna Din ställning känd för Dina tjänare, o min Gud, så att de görs medvetna om att alltings fulländning är beroende av Ditt bud och Ditt ord, och att värdet av varje handling är betingat av Din tillåtelse och Din viljas gottfinnande, och att de erkänner att tyglarna till människornas handlingar vilar i Ditt godkännandes och påbuds grepp. Gör detta känt för dem på det att ingenting, vadhelst det än må vara, kan utestänga dem från Din skönhet i dessa dagar då Kristus utropar: “Allt herravälde är Ditt, o Du, Andens (Jesu) Fader!” och Din Vän (Muhammed) utropar: “Ära vare Dig, o Du högst Älskade, för att Du har avtäckt Din skönhet och nedskrivit för Dina utvalda det som ska få dem att nå sätet för uppenbarelsen av Ditt allra största Namn, varigenom alla människor har jämrat sig, utom de som har avskilt sig från allt utom Dig och vänt sig till Honom, som är Uppenbararen av Ditt Jag och Dina egenskapers Manifestation.”

Han som är Din Gren, och alla Dina följeslagare, o min Gud, har idag brutit fastan efter att ha iakttagit den inom Din förgårds gränser i sin iver att behaga Dig. Bestäm för Honom och för dem och för alla som har trätt in i Din närvaro i dessa dagar, allt det goda Du förutbestämt i Din bok. Förse dem då med de ting, som skall gagna dem i både detta liv och i livet härefter. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app