Han är Gud, upphöjd vare Han, den kärleksfulla godhetens och frikostighetens Herre!

Ära vare Dig, o Du min Gud och allsmäktige Herre. Jag vittnar om Din allmakt och Din styrka, Din överhöghet och Din kärleksfulla godhet, Din nåd och Din kraft, Din varelses och Ditt väsens enhet, Din okränkbarhet och upphöjdhet över tillvarons värld och allt som finns däri.

O min Gud! Du ser mig frigjord från allt utom Dig, hur jag håller fast vid Dig och vänder mig till Din frikostighets ocean, till Din ynnests himmel, till Din nåds Morgonstjärna.

Herre! Jag bär vittnesbörd om att Du till Din tjänare har anförtrott Din gåva som är den Ande varmed Du har givit liv åt världen.

Jag ber Dig vid prakten hos Din uppenbarelses sol, att i förbarmande ta emot från honom det han uträttat i Dina dagar. Förunna honom då att iklädas Ditt välbehags härlighet och prydas med Ditt godkännande.

O min Herre! Jag själv och allt skapat bär vittnesbörd om Din makt och jag ber Dig att ej visa bort denna själ som har uppstigit till Dig, till Din himmelska boning, Ditt upphöjda paradis och Din närhets tillflykt, o Du som är alla människors Herre!

Bevilja då, o min Gud, att Din tjänare må umgås med Dina utvalda, Dina helgon och Dina Budbärare i himmelska boningar, vilka pennor ej kan beskriva, ej heller tungor skildra.

O min Herre! Den fattige har sannerligen hastat till Ditt överflöds rike, främlingen till sitt hem i Dina omgivningar, den svårt törstande till Din givmildhets himmelska flod. Beröva honom ej, o Herre, hans andel av Din välviljas festmåltid och Din nåds gåvor. Du är i sanning den Allsmäktige, den Nåderike, den Allvälgörande!

O min Gud! Din gåva, som här har förvaltats, har återlämnats till Dig. Det tillkommer Din nåd och Din frikostighet, som omsluter Dina riken på jorden och i himmelen, att förunna denne Din nyligen välkomnade Dina gåvor och Dina skänker och frukterna på Din nåds träd! Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Nåderike, den mest Givmilde, den Medlidsamme, Förlänaren, den Förlåtande, den Dyrbare, den Allvetande.

Jag betygar, o min Herre, att Du ålagt människorna att ära sina gäster och han, som har uppstigit till Dig har sannerligen nått fram till Dig och uppnått Din närvaro. Behandla honom då i enlighet med Din nåd och givmildhet! Vid Din härlighet! Förvisso vet jag att Du ej skall underlåta att göra det som Du befallt Dina tjänare, och att Du ej heller skall utestänga den människa, som klamrat sig fast vid Din frikostighets band och uppstigit till Din rikedoms morgongryning.

Det finns ingen Gud utom Du, den Ende,den Ensamme, den Starke, den Allvetande, den Givmilde.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app