Currently reading prayer in Nederlands. Return to Română.

Hij is de God die gebeden verhoort en beantwoordt!

Bij Uw glorie, o Geliefde, Gij die de wereld licht schenkt! Het vuur van scheiding verslindt mij, en mijn weerspannigheid verteert mijn hart. Ik vraag U, bij Uw Allergrootste Naam, o Gij het Verlangen der wereld en de Welbeminde der mensheid, te geven dat de bries van Uw bezieling mijn ziel steunt, opdat Uw wondere stem mijn oor bereikt en mijn oog Uw tekenen en Uw licht aanschouwt zoals dat is onthuld in de openbaring van Uw Namen en Uw eigenschappen, o Gij in Wiens greep alle dingen liggen!

Gij ziet, o Heer mijn God, de tranen die Uw uitverkorenen plengen om hun gescheiden zijn van U, en de angsten van hen die U toegewijd zijn in hun veraf zijn van Uw heilig Hof. Bij Uw kracht die over al het zichtbare en onzichtbare heerst! Het past Uw dienaren tranen van bloed te plengen vanwege hetgeen de gelovigen is aangedaan door de verdorvenen en de onderdrukkers der aarde. Gij ziet, o mijn God, hoe de goddelozen Uw steden en Uw rijken hebben omsingeld! Ik vraag U bij Uw Boodschappers en Uw uitverkorenen en bij Hem door wie het vaandel van Uw goddelijke eenheid onder Uw dienaren is geplant, hen te beschermen met Uw milddadigheid. Gij zijt waarlijk de Genadige, de Almilddadige.

En nogmaals vraag ik U bij de zoete regens van Uw genade en de golven van de oceaan van Uw gunst, om voor Uw heiligen datgene te bestemmen wat hun ogen zal vertroosten en hun hart zal bemoedigen. Heer! Gij ziet deze geknielde hunkeren om op te staan en U te dienen, de dode roepen om het eeuwige leven uit de oceaan van Uw gunst en smachten om naar de hemel van Uw rijkdom op te wieken, de vreemdeling verlangen naar zijn glorieuze woning onder het baldakijn van Uw genade, de zoeker zich door Uw erbarmen haasten naar de deur van milddadigheid, de zondige zich wenden tot de oceaan van vergeving en gratie.

Bij Uw soevereiniteit, o Gij die verheerlijkt wordt in het hart der mensen! Ik heb mij tot U gewend, mijn eigen wil en wens verzakend opdat Uw heilige wil in mij mag heersen en mij zal leiden in overeenstemming met hetgeen de pen van Uw eeuwige beschikking voor mij heeft bestemd. Al is deze dienaar hulpeloos, o mijn Heer, hij keert zich naar de Hemelbol van Uw kracht, al is hij vernederd, hij spoedt zich naar de dageraad van glorie, al is hij behoeftig, hij smacht naar de oceaan van Uw genade. Ik smeek U bij Uw gunst en milddadigheid hem niet af te wijzen.

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Verontschuldiger, de Meedogende.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app