Currently reading prayer in Kiribati. Return to Deutsch.

E na neboaki Te Atua, are Ngkoangkoa are E aki maamate, are Akea Bibitakina, ao Akea tokina! Boni Ngaia are E a tia ni kakoaua n oin Arona bwa bon Ngaia ae ti Temanna, ae akea Tauan Arona, te Moa n Rietaata. Ti bon bane ni kakoaua bwa akea riki Te Atua bwa ti Ngaia ti ata Oioina n ti Ngaia, ni kaota Ngaia ae ti Temanna. E mamaeka n te tabo ae akea rotakina, n taubukin Rietaatana, man te mwaaka ae tataekin bwaai nako ma bon ti Ngaia, man te inaomata ni kaotii bwaai nako ma bon ti Ngaia. Ao ngke E iangoia n anga te raoiroi ao kakaraoan te raoiroi, ao ni baairea te aonaaba n etina, E rinanoi bwaai nako ao E karika Ana tua; mai buakon Ana tua E katea tuan te mare, bwa e na riki bwa te nono i bukin te mweraoi ao te kabwaia ao n riki bwa tabera are e na karaoaki nako naano man karawan te mwaaka are n Ana Boki are Moan te Tabu. E taku te mwaaka are bon Mimitongina: Iein, au aomata, bwa mairoumi ane e na kaoti ngaia are e na Uringai mai buakoia Au toro; bon aio teuana Au tua nakoimi; ongeaaba nako iai bwa te bwai n ibobuoki nakoimi.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app