- 82 -

O NGKOE AU TORO!

Moaia aomata bon naake a karekea maiuraoia n aia karekemwane n aia wewete ao a kabanea i bon i bukiia ao i aoia aia utu i bukin Ana tangira Te Atua, Uean aonaaba ni kabane. Te anene ao te Tia Iein te aine ae koro tamaroana aei, ae raba i aan ana rabunanimata te taetae, e a tia ngkai, n Ana raoiroi Te Atua ao Ana kariaia n tamnei, e a tia ni kaotaki n ai aron te oota ae raneanea are e oota nako n tamaroan Teuare E tangiraki. I kaotia ma te koaua, O ngkami raao, bwa te mwakuri n aakoi e a tabwanin raoi, e a koro bukin te kauntaeka, e a kaotaki raoi te kakoaua ma ni kateaki raoi rongorongona nako. E na nooraki ngkai bwa tera ami keiaki i nanon kawain te kamwawaaki are e na kaotaki, N te kawai aei are te mwakuri n aakoi n tamnei e na bwain tangiraki nakoimi ao nakoia ake i karawa ao iaon te aonaaba. Te nebonebo ni kabane nakon te Atua, Uean Aonaaba ni kabane.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app