Ko na rangi ni karietaataaki ngkoe ae Uean te karikibwai ni kabane, are boni Ngkoe are a na bane bwaai ni kabane n Okiriko. Ma neweu n nanoaa ao ma neweu n tinaniku I kakoauaa raoi bwa Ko a bon tia ni Kaotiotiko ao ni kaota raoi Rabwatam, ni karuoi Am kanikina nako, ma ni katanoatai Am koaua nako. I kakoaua nakon akea riki bwa ti Ngkoe ibukin taubobongan Arom, ao nakon naba Itiakim iaon bwain ni kabane te aonaaba. I Ononiko n rietaatan mimitongin Am Aro ao Mwaakaroiroin Am taeka bwa ko na anga te kamatoa nakon ane e kan anga te bwai are ko a tia ni kabwarabwara nakoina inanon Am boki ao ni ira nanon are e na kataotiraa boiararan Am butimwaai. Ni koaua, Ngkoe boni moan te Mwaaka, te moa n te Akoi, te moa n te Kakabwarabure. te katoki n Tituaraoi.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app