Nebonebo ni kabane, Atuau, bon Nakoim are boni Ngkoe Rikin te Mimitong ni kabanea ao te kakannato ni uea, te kakannato ao te karineaki, te inaomata n tautaeka ao te mwaaka n tautaeka, te kairirieta ao te raoiroi, te kakanako nano ao te mwaaka. Ane Ko nano irouna ni kaania te Marawa ae Moan te Kakannato, ao ane Ko matennanoia Ko bon katokaa i aona rinena ni kinaakin Aram are Katokin Ngkoangkoa. Mai buakoia ni kabane ake i karawa ao i aon te aonaaba, akea ae e konaa ni kaaitaraa waakinan Nanom n Inaomatam n Uea. Man te aki tootoki ni kabane Ko a tia n tautaekana te karikibwai ae bwanin, ao Ko na bon teimatoa n taai nako ni kabonganaa Am waaki n tautaeka i aoia ni kabane baike a karikaki. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, Moan te Korakora, te Kabanea n Karietataaki, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Wanawana.

Kaootai moaia Am toro, te Uea, bwa a aonga n Tataraiko; ao kaitiaki nanoia bwa a aonga n rairaki nakon bwerein Am bwai n aakoi ni karawa, ao ni kinaa Teuare Ngaia te Tia Kaotiotiko ao Rikin Ngainan Aro ni koaua. Ni koaua, boni Ngkoe te Uea n aonaaba ni kabane, Akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Aki Eenaki Arona, te Tautoroi bwaai nako.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app