Ngkoe Te Atua ae te atataiaomata! Ngkoe are Ko korakora ma ni mwaaka! Ngkoe are te Tama ae moan te aakoi! Tooro aikai a tia n ikotaki n rairaki Nakoim, ni bubutii ma te mangori n atiibun Am mataroa, n tangira Am tituaraoi are akea tokina man Am karaunano ae kakannato. Akea aia oi ma ti kukurein Nanom. Akea nanoia bwa ti te beku i bukin ana aonaaba te botannaomata.

Te Atua! An karaneanea te ikotaki aio. Kariki naano bwa a na atataiaomata. Katoamauiia n Ana tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi. Kaburea taekan te mwaaka teuana mai karawa nakoia. Kakabwaiaia n iango ni karawa. Karikirakea kokoauaia bwa aonga iai ngaiia n rairaki nakon Abanueam ma te nanorinano ae bwanin ao te nano maraki ao tabeakinan te beku i bukin ana aonaaba ni botannaomata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa taura nenea aika a oota nako. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa itoi aika a kateke mata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa tamaroan matamataia ao kianakon boiarara i nanon Uean Te Atua.

Te Tama ae Aakoi! Aanga Am karaoiroi nako. Tai mwannanoi ara aki rokoraoi. Kataniia i aan Am kamanomano. Tai uring ara bure. Katoki aorakira n Am atataiaomata. Ti bon ngore; Ko bon mwaaka. Bon akea arora; Ko bon kaubwai. Ti bon aoraki; boni Ngkoe te Tia Katoki aoraki. Ti bon tangira buokara; boni Ngkoe te kabanea n tituaraoi.

Te Atua! Kanonoira n Am katoronibwai. Boni Ngkoe te Mwaaka. Boni Ngkoe te Tia Angaanga. Boni Ngkoe te Raoiroi.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app