Ngkoe ae Atuan te Aakoi! Bon Am bwai te karabwaaki bwa Ko a tia ni kautai ma n anganai te atatai. Ko a bon tia n anganai matau n taratara ao Ko aakoai n taningau n ongo ao Ko a tia ni kairai nakon Ueam ao ni kairai nakon Kawaim. Ko a tia ni kaota nakoiu te aro ae e riai ao ni karinai n te Ake ni Kamaiu. Te Atua kaawakinai bwa Nna teimatoa ma n nene n aki ukaki nako. Karabaai man te kataaki ae korakora. Kaawakinai ao kamanoai i nanon Am mwioko ma Am berita. Bon Ngkoe te Mwaaka, bon Ngkoe te Noraaba, bon Ngkoe te Ongotaeka, bon Ngkoe Te Atua ae E aakoi. Katuka i aou te nano ae itiaki ae e na konaa ni kaotaaki n ootan Am tangira ao nuurakina i aou te iango are e na konaa n onika te aonaaba aei bwa te nne n aroka n rooti rinanon te kaantaninga n tamnei. Bon Ngkoe te Aakoi, te Nanoanga! Te Atua Ngkoe ae E kakannato are Atuan taian Aro ni kabane.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app