Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

- 52 -

O NGKAMI NATIN TE AKI TATABEAKIN MA TE KAIBWABWARU!

Kam a tia ni karawawata Au kairiribai ngke e rin n Au auti ao kam a tia ni kanakoa Raou, ngkai kam a tia ni bangota i nanomi tangiran temanna riki i Rarikiu. Anga taningami nakon taeka te Rao ao n rairaki nakon Ana bwaretaiti. Raao aika iraorao n te aonaaba, a bon ukoukora te tamaroaia bon i bukiia, a oti n tangiriia i bon irouia, ma te Rao ni koaua iai irouna te tangira are e tangiringkami bon i bukimi; ni koaua e a bon tia i bukin kairirakimi n taonaki ni karawawata aika a aki kona ni warekaki. Kam na riai n aki kakaonimaki nakon te Rao anne, ma kam na kawaekoaingkami Nakoina. Anne bon aekan itoi-ngainan taekan te koaua ao te kakaonimaki, are e a tia n ingi n oti i aon oraitanin Ana kainikoroboki Ueaia aara nako. Kauki taningami bwa kam aonga n ongo ao ni kawaekoaingkami nakon Ana taeka Te Atua, te Buoka n te Kanganga, te Maiu i bon Irouna.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app