Currently reading prayer in Svenska. Return to Italiano.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt mäktiga tecken och vid uppenbarelsen av Din nåd bland människorna, att ej driva mig bort från porten till Din närvaros stad och att ej svika de förhoppningar jag har ställt till Din nåds yttringar bland Dina varelser. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din ljuvaste stämma och vid Ditt mest upphöjda ord, att ständigt draga mig närmare tröskeln till Din dörr och att ej låta mig föras långt från Din barmhärtighets skugga och Din frikostighets tronhimmel. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid glansen från Din lysande panna och strålarna från Ditt anletes ljus, vilket lyser från den allra högsta horisonten, att draga mig till Dig genom Din klädnads väldoft och att låta mig dricka av Ditt yttrandes utvalda vin. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt hår, som rör sig över Ditt anlete, liksom Din mest upphöjda Penna rör sig över Dina skrifters blad och sprider myskdoften av dolda innebörder över Din skapelses rike, att så resa mig upp för att tjäna Din sak, att jag ej faller tillbaka, ej heller hindras av antydningarna från dem som har hånat Dina tecken och vänt sig bort från Ditt anlete. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt namn, som Du har gjort till namnens konung, vid vilket alla som är i himmelen och som är på jorden har blivit hänryckta, att göra det möjligt för mig att skåda Din skönhets Morgonstjärna och att förse mig med Ditt yttrandes vin. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt majestäts tabernakel på de högsta höjderna och Din uppenbarelses tronhimmel på de högsta kullarna, att nådigt bistå mig med att göra vad Din vilja har önskat och Ditt syfte har uppenbarat. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din skönhet, som lyser fram ovan evighetens horisont, en skönhet inför vilken skönhetens rike, så snart den uppenbarar sig, bugar sig i tillbedjan och lovsjunger i klingande toner, att tillstädja att jag må dö för allt jag äger och leva för vadhelst som tillhör Dig. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Uppenbararen av Ditt namn, den högt älskade som fått Dina älskades hjärtan att förtäras och själen hos alla som dväljs på jorden att sväva högt, att hjälpa mig att minnas Dig bland Dina skapelser och att prisa Dig bland Ditt folk. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid det gudomliga Lotusträdets rasslande och vid suset från Ditt yttrandes fläktar i Dina namns rike, att föra mig långt bort från vadhelst Din vilja avskyr och draga mig nära det tillstånd, där Han, som är Dina teckens gryning har lyst fram. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid den bokstav, som så snart den utgick från Din viljas mun, satte oceanerna i svallning och fick vindarna att blåsa och frukterna att uppenbaras och träden att växa fram och alla förgångna spår att försvinna och alla slöjor att slitas sönder och dem, som är Dig hängivna, att skynda till ljuset från sin Herres, den Obundnes anlete, att göra känt för mig det som låg gömt i Din kunskaps skattkammare och dolt i Din visdoms förvar. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din kärleks eld, vilken jagade sömnen ur ögonen på Dina utvalda och Dina älskade och vid deras hågkomst och lovprisande av Dig i gryningens timma, att räkna mig till dem som har nått det som Du har nedsänt i Din bok och uppenbarat genom Din vilja. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid ljuset från Ditt anlete, vilket drev dem som är Dig nära att möta Ditt påbuds pilar och dem som är Dig hängivna att möta Dina fienders svärd på Din väg, att nedskriva för mig med Din mest upphöjda Penna vad Du nedskrivit för Dina betrodda och Dina utvalda. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt namn, varigenom Du har lyssnat till ropen från dem som älskar Dig och suckarna från dem som längtar efter Dig, ropen från dem som har kommit Dig nära och jämmern från dem som är Dig hängivna och genom vilket Du har uppfyllt önskningarna från dem, som har ställt hoppet till Dig och har givit dem vad de åstundade genom Din nåd och Din ynnest, och vid Ditt namn, varigenom förlåtelsens ocean svallade inför Ditt anlete och Din givmildhets moln lät nedströmma sitt regn över Dina tjänare, att nedskriva för var och en som vänt sig till Dig och iakttagit fastan som föreskrivits av Dig, belöningen påbjuden för dem som ej talar utom med Din tillåtelse och som försakat allt de ägde på Din väg av kärlek till Dig.

Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Dig och vid Dina tecken och Dina tydliga bevis och vid det strålande ljuset från Din skönhets morgonstjärna och vid Dina grenar, att bortse från överträdelserna hos dem som har hållit fast vid Dina lagar och iakttagit vad Du föreskrivit dem i Din bok. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app