Tavola della visitazione
I giorni del ricordo
Currently reading prayer in Română. Return to Italiano.

Tableta lui Aḥmad

Aceste rugăciuni zilnice obligatorii, împreună cu alte câteva, cum ar fi rugăciunea pentru însănătoşire şi Tableta lui Aḥmad, au fost înzestrate de Bahá’u’lláh cu o putere şi o semnificaţie specială, deci ele trebuie acceptate ca atare şi recitate de credincioşi cu credinţă şi o neclintită încredere, pentru ca prin ele aceştia să poată intra în comuniune mai intimă cu Dumnezeu, şi să se poată identifica pe deplin cu legile şi preceptele Sale.

Shoghi Effendi

El este Regele, Atotştiutorul, Cel Înţelept!

Iată, Privighetoarea paradisului cântă, pe ramurile Copacului Eternităţii, melodii sfinte şi dulci, anunţând sufletelor sincere vestea cea bună a apropierii lui Dumnezeu, invitându-i pe cei care cred în Unitatea Divină la curtea Prezenţei Celui Generos, informându-i pe cei detaşaţi de mesajul revelat de Dumnezeu, Regele, Cel Slăvit, Cel Fără de Seamăn, călăuzindu-i pe adoratori spre lăcaşul de sfinţire şi spre această strălucitoare Frumuseţe. Cu adevărat, iată Frumuseţea sublimă, anunţată în Cărţile Mesagerilor, prin Care adevărul se va distinge de eroare şi prin care înţelepciunea fiecărei porunci va fi dovedită. Cu adevărat, El este Arborele vieţii care poartă roadele lui Dumnezeu, Cel Atotslăvit, Cel Puternic, Cel Mare.

O, Aḥmad! Mărturiseşte, căci cu adevărat, El este Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu decât El, Regele, Ocrotitorul, Cel Neasemuit, Cel Atotputernic şi că Cel pe care L-a trimis sub numele de ‘Alí, a fost adevăratul trimis al lui Dumnezeu la poruncile Căruia ne supunem cu toţii.

Spune: o, oameni, ascultaţi de poruncile lui Dumnezeu care v-au fost prescrise în Bayán, de Cel Glorios, Cel Înţelept. Într-adevăr, El este Regele Mesagerilor şi Cartea lui este Cartea Mamă, dacă aţi putea măcar să ştiţi.

Şi tot la fel, din această închisoare, Privighetoarea lansează către voi chemarea sa. Îi revine doar sarcina de a vă încredinţa acest clar mesaj. Lăsaţi pe cine doreşte să refuze acest sfat şi pe cine doreşte să aleagă calea Domnului său.

O, oameni, dacă respingeţi aceste versete, pe ce vă întemeiaţi credinţa în Dumnezeu? Aduceţi dovada voastră, o, adunare de vicleni!

Pe Cel ce-mi ţine sufletul în Mâna Lui, ei nu pot şi nici nu vor putea vreodată s-o facă, chiar dacă se vor alia cu toţii.

O, Aḥmad! Nu uita binefacerile Mele în timpul cât voi fi departe. Aminteşte-ţi de zilele Mele în vremea zilelor tale, de suferinţele şi surghiunirea Mea în această închisoare îndepărtată. Şi, rămâi atât de statornic în iubirea ta pentru Mine, încât inima ta să nu şovăie chiar dacă săbiile duşmanilor tăi ar ploua cu lovituri peste tine şi cerul şi pământul s-ar ridica împotriva ta.

Fii pentru duşmanii Mei ca flacăra focului şi pentru cei iubiţi de Mine ca un fluviu de viaţă veşnică şi să nu fii dintre cei care se îndoiesc.

Şi dacă, pe cărarea Mea, eşti surprins de durere sau de degradare, din cauza Mea, nu fii necăjit.

Ai încredere în Dumnezeu, Domnul tău şi Stăpânul strămoşilor tăi, căci oamenii se rătăcesc pe cărarea iluziilor lipsiţi de judecată şi incapabili să-L vadă pe Dumnezeu cu proprii lor ochi ori să asculte Melodia Sa cu propriile lor urechi. Aşa i-am găsit Noi, cum de altfel poţi constata şi tu.

Astfel superstiţiile lor au devenit ca nişte văluri între ei şi inimile lor şi i-au ţinut departe de drumul lui Dumnezeu, Cel Preaslăvit, Cel Mare.

Fii bine încredinţat, căci cu adevărat, cel care-şi întoarce faţa de la acestă Frumuseţe, şi-a întors faţa şi de la Mesagerii din trecut şi a dat dovadă de trufie în faţa lui Dumnezeu din veci în vecii vecilor.

Întipăreşte-ţi în inimă această Tabletă, o, Aḥmad! Cânt-o până la sfârşitul zilelor tale şi nu te îndepărta de la ea. Căci, cu adevărat, Dumnezeu a rezervat celui care o cântă o recompensă cât pentru o sută de martiri şi un serviciu în cele două lumi. Aceste favoruri Noi ţi le-am acordat ca dovadă de mărinimie şi o binefacere din partea Noastră ca să te numeri printre cei recunoscători.

Pe Dumnezeu! Dacă acestă Tabletă este citită cu o sinceritate absolută de cel care este cufundat în durere şi necazuri, Dumnezeu îi va risipi tristeţea, îi va rezolva greutăţile şi-l va slobozi din încercările sale.

Cu adevărat, El este Cel Milostiv şi Bun. Lăudat fie Dumnezeu, Stăpânul tuturor lumilor!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app