Tavola della visitazione
I giorni del ricordo
Currently reading prayer in Magyar. Return to Italiano.

Tábla Ahmedhez

„... a napi kötelező imákat, néhány további különleges imával egyetemben, mint a Gyógyító ima, a Tábla Ahmedhez, Bahá’u’lláh különleges erővel és jelentőséggel ruházta fel, és a hívőknek ezeket ekként kell elfogadniuk és megkérdőjelezhetetlen hittel és bizalommal kell mondaniuk, hogy ezek által sokkal közelebbi kapcsolatba lépjenek Istennel, és még teljesebben azonosítsák magukat az Ő törvényeivel és utasításaival.”

— egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Ő a Király, a Mindenek Tudója, a Bölcs! Nézd, a Paradicsom Csalogánya az Örökkévalóság Fájának ágain szent és édes dalokat énekel, hirdetvén az igazaknak Isten közelségének örömhírét, szólítván az Isten Egységében hívőket a Nagylelkű Jelenlétének udvarába, elhozván a minden mástól elszakadtaknak az Isten, a Király, a Dicső, a Páratlan által kinyilatkoztatott üzenetet, elvezetvén az Ő szerelmeseit a szentség trónusához és eme sugárzó Szépséghez.

Bizony, Ő a Legmagasztosabb Szépség, Ki Isten Küldötteinek Könyveiben megígértetett, Ki által elválasztatik az igazság a tévedéstől, és minden parancsolat bölcsessége megvizsgáltatik. Valóban, Ő az Élet Fája, mely Isten gyümölcseit, a Magasztosét, a Hatalmasét, a Nagyét termi.

Ó, Ahmed! Tégy bizonyságot, hogy valóban Ő az Isten és kívüle nincsen más Isten, Ő a Király, az Oltalmazó, az Összehasonlíthatatlan, a Mindenható, és hogy Az, Akit ’Ali néven elküldött, Isten igaz Hírnöke volt, Kinek parancsolatait mindnyájan követjük.

Mondd: ó, emberek, engedelmeskedjetek Isten parancsolatainak, melyeket a Dicső, a Bölcs a Bayánban nékünk előírt. Bizony, Ő Isten Hírnökeinek Királya, és az Ő Könyve Minden Könyvek Anyja, ó, bár megértenétek!

Emígyen szól hozzád börtönéből a Csalogány. Csak ezt a világos üzenetet kell hírül adnia. Aki azt kívánja, forduljon el e tanácstól, és aki azt kívánja, válassza az Urához vezető ösvényt.

Ó, emberek, ha e verseket elutasítjátok, mily bizonyság alapján hisztek Istenben? Mutassátok fel azt, ó, hamisak gyülekezete!

Nem, Arra az Egyetlenre, Ki kezében tartja lelkem, nem képesek rá, és soha nem is lesznek, mégha összeszövetkeznének is erre.

Ó, Ahmed! Ne feledkezz meg adományaimról, míg távol vagyok. Emlékezzél meg napjaimról a te napjaidban, és szükségemről és száműzetésemről ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az Én szeretetemben, hogy szíved sose ingadozzon, mégha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és az egek és a föld is felkelnének ellened.

Légy ellenségeim számára a tűznek lángja és az örök élet folyama szeretteimnek, és ne légy azok közül való, akik kételkednek.

És ha fájdalom ér téged ösvényemen vagy megaláztatás Énmiattam, akkor se szomorkodjál.

Bízzál Istenben, a te Istenedben, és atyáid Urában. Mert az emberek a káprázat ösvényén tévelyegnek, megfosztván azon képességtől, hogy Istent a saját szemükkel lássák és Dallamát saját fülükkel hallják. Emígyen találtuk őket, miként ezt te is tanúsítod.

Így lett babonájuk fátyollá önmaguk és szívük között, és tartotta őket távol Istennek, a Magasztosnak, a Hatalmasnak ösvényétől.

Légy biztos benne: aki elfordul e Szépségtől, bizony, az a múltban is elfordult Isten Küldötteitől, és gőgösen méltatlankodik Isten előtt örökkön örökké.

Tanuld meg ezt a Táblát jól, ó, Ahmed! Mondogasd ezt napjaidban és ne tartóztasd meg magad tőle, mert Isten bizony annak, aki ezt mondogatja, száz mártír jutalmát rendelte és mindkét világban való szolgálatot. Ezeket a kegyeket adományként és jelenlétünk irgalmaként nyújtjuk néked, hogy a háládatosak közé tartozzál.

Istenre! Ha valaki, aki bajban van vagy bánatos, teljes őszinteséggel olvassa ezt a Táblát, akkor Isten az ő szomorúságát eloszlatja, nehézségeit megoldja és fájdalmát eltávolítja tőle.

Bizony, Ő az Irgalmas, a Könyörületes. Magasztaltassék Isten, minden világok Ura!

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app