Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Tataron te Nuka ni Bong

Te tia ukora te Koaua! Ngkana ko tangira kaurean matam n tamnei iroun Te Atua, ko na riai n tangi Nakoina, tataro ao Kaaitaraa n te nukanibong ao kaangai:

Te Uea, I a tia n taraa Abanueam n te Nano teuana ni moau ao e a bua nanou i nanon marawan Am tangira! Te Uea! Kaotaa matau bwa Nna noora Am oota n roon te tairiki aei, ao kakukureiai ni kanenein Am tangira nakon te roro ae e raoiroi aei! Te Uea, kaongoai n Am wewete, ao kauka mataroan Am karawa i matau, n te burimauniaki nakon Mimitongim ma te katikaki nakon Tamaroam!

Boni Ngkoe te Tia Anga te Aakoi, te Atataiaomata ao te Tia Kabwarai buure.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app