Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Ngkoe Te Atua ae te atataiaomata! Ngkoe are Ko korakora ma ni mwaaka! Ngkoe are te Tama ae moan te aakoi! Tooro aikai a tia n ikotaki n rairaki Nakoim, ni bubutii ma te mangori n atiibun Am mataroa, n tangira Am tituaraoi are akea tokina man Am karaunano ae kakannato. Akea aia oi ma ti kukurein Nanom. Akea nanoia bwa ti te beku i bukin ana aonaaba te botannaomata.

Te Atua! An karaneanea te ikotaki aio. Kariki naano bwa a na atataiaomata. Katoamauiia n Ana tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi. Kaburea taekan te mwaaka teuana mai karawa nakoia. Kakabwaiaia n iango ni karawa. Karikirakea kokoauaia bwa aonga iai ngaiia n rairaki nakon Abanueam ma te nanorinano ae bwanin ao te nano maraki ao tabeakinan te beku i bukin ana aonaaba ni botannaomata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa taura nenea aika a oota nako. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa itoi aika a kateke mata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa tamaroan matamataia ao kianakon boiarara i nanon Uean Te Atua.

Te Tama ae Aakoi! Aanga Am karaoiroi nako. Tai mwannanoi ara aki rokoraoi. Kataniia i aan Am kamanomano. Tai uring ara bure. Katoki aorakira n Am atataiaomata. Ti bon ngore; Ko bon mwaaka. Bon akea arora; Ko bon kaubwai. Ti bon aoraki; boni Ngkoe te Tia Katoki aoraki. Ti bon tangira buokara; boni Ngkoe te kabanea n tituaraoi.

Te Atua! Kanonoira n Am katoronibwai. Boni Ngkoe te Mwaaka. Boni Ngkoe te Tia Angaanga. Boni Ngkoe te Raoiroi.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app