Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Ko na neboaki Ngkoe Atuau! Bon Am toro ni koaua aei ao Am toro naba te aine aei, ake a tia ni karikiia n ti te irikona i aan nuun Am nanoanga. Te Uea! Buokiira i nanon te aonaaba aei ao n Abanueam ni karekea nakoia baika a raoiroi man Am atataiaomata ao Am tangira. Te Uea! Kateimatoaiia i nanon aia beku i Bukim ao buokiia n Am kairiiri. Karikiia bwa kanikinaaean Aram n Am aonaaba ao kaawakiniia i nanon Am kairiiri aika akea tiaia n te maiu aei ao n ae e na roko. Te Uea! A bubutii nakon Abanuean Am aakoi, ma ni kan buokaki nakon te tabo ae Kaonotiko. E bon koaua bwa a mareaki bwa a na ira nanon Am tua. Karikiia bwa a na riki bwa kanikinaaean te rau ma te iraorao ni karokoa tokin te tai.

Boni Ngkoe ae Moan te Mwaaka, Ko mena n taabo ni kabane ao Moan te Kakannato.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app