Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Boni Ngaia Te Atua! Ae Akea Kabotauana, n Rabakaum ae mwaaka Ko a tia ni kariaia te mare i aoia aomata, bwa man te roro teuana e na oti te roro teuana n te aonaaba ae bibitaki aei, ni karokoa, te maan are e na iai te aonaaba, bwa aonga ni katabeia ni Kaaniam ae ti Temanna, n aia mwakuri ao n aia nebo, ma Neboam i eta, Tangiram ao Kamoamoaam. “I tuai ni kariki tamnei ao rabwata, ma a na riai n Taromauriai.” Ma ngaia are iein ni karawan Ana Nanoanga mannikiba aika uoman aika man Ngaon Am tangira, ao karaoia bwa taan katotongaki nakon te raoiroi are akea tiana; bwa man botakiia naaka uoman aika marawan te tangira ao naon te tangira a na bwaro ni uoti momiin koauan te raoiroi nako aon biken te maiu. “E a tia ni kabwarai marawa aika uoman aikai bwa a nang kaitibo: Mai iai te marena i marenaia are e aki konaa n riaoaki. Are bon Ana bwai n tangira te Uea, a na aki tabe iai? Are mai iai e na uoti moomi aika a kakaawaki ao aika a karako.

Te Uea ae Aakoi! Karika te mare aei bwa e na kaotinakoi taian ane ao moomi mai iai. Boni Ngkoe te Mwaaka, te Moa ni Korakora, te Tia Kabwarai buure.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app