Dalle Tavole del Piano Divino
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Italiano.

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í iaon Canada ao i Greenland

Ko na neboaki Ngkoe, O Atuau! Aikai Am toro aika a katikaki nakon boiararan Am nanoanga, a kakiaki man ain te aroka are ura are bon Mairoum n tii Ngkoe, ao mataia a kakukureiaki man taraakin raneanean te oota are otanako mai Sinai are bon Mairoum n tii Ngkoe.

O te Uea! Kabwaranakoi neweia bwa a na atoatongko ibuakoia Am aomata, kariaiia bwa a na taetaekina nako Neboam rinanon Kukureim ao Am tangira n akoi, buokia ma Am tanga n anera, kamatoai nukaia inanon Am beku, ao karaoia bwa kanikinaean nako Am kairiri ibuakoia Am karikibwai.

Ni koaua, bon Ngkoe te Kabanea ni Mwaaka, Taubukin te Rietata, Akea Tokin Am Kakabwarabure, te Kabanea n Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app