Currently reading prayer in Kiribati. Return to Svenska.

Te Atua, ae Atuau! Kaotai moaia Am koraki ake a Tatangiriko ni koaua, ao buokiia ni barongaia anera n te tokanikai ae e koaua raoi. Kamatoai waeia i aon Kawaim ae e eti, ao man Am tituaraoi are mangkoa kauki i mwaaiia mataroan Am kakabwaia; bwa a kaakabanea i aon Kawaim baike Ko a tia n anganiia, n tararuaa Am Aro, ni katutuka aia mwioko i nanon aia Ururingko, n angaanga nanoia i bukin Tangiram, ma n aki tauanibwai ni kaubwaiia i bukin neboan Tamaroam, ao ni kakaaei aanga i bukin Kakukureiam.

Au Uea! Baairea i bukiia te tibwa ae mwaiti, te kabomwi are e kaman katauaki ao te kanuwanga ae koaua.

Boni Ngkoe, ni koaua, te Tia Angaanga te Maiu, te Tia Buobuoki, te Aakoi, te Tituaraoi, te Angaanga n taai nako.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app