Currently reading prayer in Nederlands. Return to Svenska.

Hij is God, verheven is Hij, de Heer van goedertierenheid en milddadigheid!

Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God, de Almachtige Heer. Ik getuig van Uw almacht en Uw macht, Uw soevereiniteit en Uw goedertierenheid, Uw genade en Uw kracht, het één-zijn van Uw Wezen en de eenheid van Uw Essentie, Uw heiligheid en Uw verheven-zijn boven deze wereld en al wat zich daarin bevindt.

O mijn God! Gij ziet mij, onthecht van alles buiten U, mij vasthoudend aan U en mij kerend naar de oceaan van Uw milddadigheid, naar de hemel van Uw gunst, naar de dagster van Uw genade.

Heer! Ik getuig dat Gij Uw vertrouwen hebt gesteld in Uw dienaar, en dat is de geest waarmee Gij de wereld leven gegeven hebt.

Ik vraag U, bij de pracht van de hemelbol van Uw Openbaring, genadiglijk van hem te aanvaarden hetgeen hij in Uw dagen heeft volbracht. Vergun dan dat hij wordt getooid met de heerlijkheid van Uw welbehagen en gesierd met Uw goedkeuring.

O mijn Heer! Ikzelf en al het geschapene getuigen van Uw macht, en ik smeek U deze geest die naar U, Uw hemels oord, Uw verheven Paradijs en de verblijven van Uw nabijheid is opgestegen, niet van U weg te sturen, o Gij die de Heer aller mensen zijt!

Sta dan toe, o mijn God, dat Uw dienaar verkeert met Uw uitverkorenen, Uw heiligen en Uw Boodschappers, in hemelse oorden die met geen pen beschreven kunnen worden en waar de tong niet van kan verhalen.

O mijn Heer, de arme heeft zich waarlijk naar het Koninkrijk van Uw rijkdom gehaast, de vreemdeling naar zijn woning in Uw voorhof, de hevig dorstende naar de hemelse rivier van Uw milddadigheid. Onthoud hem niet, o Heer, zijn deel van het festijn van Uw genade en de gunst van Uw milddadigheid. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Genadige, de Almilddadige.

O mijn God, Uw pand is tot U weergekeerd. Het past Uw genade en Uw milddadigheid die Uw rijken in de hemel en op aarde omvatten, de pas door U verwelkomde Uw giften en Uw gaven en de vruchten van de boom van Uw genade te schenken! Machtig zijt Gij te doen naar Uw Wil, er is geen ander God dan Gij, de Genadige, de Almilddadige, de Meedogende, de Schenker, de Verontschuldiger, de Dierbare, de Alwetende.

Ik betuig, o mijn Heer, dat Gij de mensen hebt geboden hun gast te eren, en dat hij die naar U is opgestegen waarlijk tot U is gekomen en Uw tegenwoordigheid heeft bereikt. Bejegen hem dan naar Uw genade en milddadigheid! Bij Uw heerlijkheid, ik weet zeker dat Gijzelf niet achterwege zult laten hetgeen Gij Uw dienaren hebt bevolen, noch dat Gij hem die zich aan het koord van Uw goedheid heeft geklemd en naar de dageraad van Uw rijkdom is opgestegen iets zult onthouden.

Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende, de Milddadige.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app