Currently reading prayer in Magyar. Return to Română.

Ezek a napok, ó, Istenem, melyeken szolgáidnak böjtöt rendeltél el. Ezzel díszítetted teremtményeidnek kinyilatkoztatott Törvénykönyved előszavát, és ékesítetted parancsolataid Kincstárát mindenek szeme előtt, kik mennyországodban és a földön lakoznak. E napok minden óráját különleges erénnyel ruháztad fel, kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül, Kinek tudása minden teremtett dolgot felölel. Ezen erényből kijelölted minden léleknek a részét is rendelkezésed Táblája és visszavonhatatlan ítéleted Írásai szerint. Továbbá, e Könyvek és Írások minden lapját kiosztottad a föld minden egyes népének és nemzetségének.

Rendelésed szerint lángoló szerelmeseidnek minden hajnalon felkínálod a Rólad való emlékezés kelyhét, ó, Te, Ki az uralkodók Uralkodója vagy! Ők azok, kik bőséges bölcsességed borától oly mámorosak, hogy vágyakozásukban elhagyják fekvőhelyüket, csakhogy dicséreted zenghessék és erényeidet magasztalhassák, és lemondanak alvásukról azon igyekezetükben, hogy közelségedhez érjenek és kegyelmedből részesüljenek. Szemeik mindenkor szerető kedvességed Hajnalára irányulnak, és arcukat a Te sugallatod Kútfeje felé fordítják. Irgalmad felhőiből öntözz hát meg minket és őket azzal, mi nagylelkűséged és kegyelmed mennyországához méltó.

Dicsértessék a Te Neved, ó, Istenem! Íme az óra, mikor bőséged ajtaját megnyitottad teremtményeid előtt, és gondoskodó irgalmad kapuit földed minden lakója számára kitártad. Könyörgöm Hozzád mindazokra, kik vérüket ontották ösvényeden, kik Utánad való sóvárgásukban minden teremtményeidhez fűződő kötődéstől megszabadultak, és akik sugallatod édes illatától úgy megrészegültek, hogy testük minden porcikája dicséretedet zengte és emlékezetedre megremegett, ne fossz meg minket a dolgoktól, miket Te visszavonhatatlanul elrendeltél e Kinyilatkoztatásban. Olyan Kinyilatkoztatás ez, melynek hatására minden fa azt kiáltja, mit hajdan az Égő Csipkebokor Mózesnek kijelentett, Ki Véled társalgott, olyan Kinyilatkoztatás, mely a legkisebb kavicsot képessé teszi, hogy ismét dicséretedet visszhangozza, miként a kövek magasztaltak Téged Mohamed, a Barátod idején.

Itt vannak azok, ó, Istenem, kiknek kegyesen megengedted, hogy Társaid legyenek és érintkezzenek Véle, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Akaratod szele szétszórta őket, míg Te össze nem gyűjtötted őket oltalmadban és arra nem késztetted őket, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek. Most, hogy irgalmad baldachinja árnyékában lakozhatnak, segítsd őket, hogy elérjék azt, mi egy ily magasztos rangnak megfelel. Ne engedd, ó, Uram, hogy azok közé számíttassanak, kik bár közel kerültek Hozzád, mégsem ismerték fel arcodat, vagy kik ugyan találkoztak Véled, jelenlétedtől mégis megfosztattak.

Íme szolgáid, ó, Uram, kik Véled együtt e Legnagyobb Börtönbe léptek, kik annak falai között is tartják a böjtöt, miként megparancsoltad nékik rendeleted Tábláiban és parancsod Könyveiben. Küldd le rájuk ezért, mi teljesen megtisztítja őket mindentől, ami Néked utálatos, hogy tökéletesen Néked szentelhessék magukat, és teljesen elszakadhassanak mindentől Rajtad kívül.

Aztán záporoztasd reánk, ó, Istenem, mi kegyelmedhez méltó és bőkezűségednek megfelel. Tégy képessé minket, ó, Istenem, hogy a Rólad való emlékezésben éljünk, és a Te szeretetedben haljunk meg, és láss el bennünket jelenléted ajándékával elkövetkező világaidban, melyek kiismerhetetlenek mindenki számára Rajtad kívül. Te vagy a mi Urunk és minden világok Ura, és Te vagy mindenek Istene, kik a mennyben és a földön vannak.

Látod, ó, Istenem, mi történt szeretteiddel a Te napjaidban. Dicsőséged a tanúm! Választottaid hangos panasza tölti be egész birodalmad. Voltak, kiket a hitetlenek országodban elcsábítottak, és megakadályozták, hogy Hozzád közeledjenek és dicsőséged udvarát elérjék. Mások közeledbe kerülhettek, de visszatartattak attól, hogy orcádat meglássák. Megint másoknak vágyakozásuk miatt, hogy Rád tekintsenek, megengedtetett, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek, mégis hagyták, hogy teremtményeid képzelgései és a zsarnokok mesterkedései néped között, mint egy fátyol elválassza őket Tőled.

Íme az óra, ó, Uram, melyet felmagasztaltál minden más óra felett, és melyet legnemesebb teremtményeiddel kötöttél össze. Könyörgök Hozzád, ó, Istenem, Önmagadra és rájuk, rendeld el ez év folyamán azt, mi felmagasztalja szeretteidet. Parancsold meg továbbá, kérlek, még ez éven belül, hogy hatalmad Napcsillaga fényesen felragyogjon dicsőséged látóhatárán, és uralmad erejével bevilágítsa az egész világot.

Tedd Ügyedet győzedelmessé, ó, Uram, és alázd meg ellenségeidet. Rendeld el aztán számunkra ezen és az eljövendő élet javát. Te vagy az Igazság, Ki minden titkot ismer. Nincsen más Isten csak Te, az Örökké Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app