Tabletele Vizitării

Cartea Legământului (Kitáb-i-‘Ahd)

Împărăţia Slavei nu cunoaşte deşertăciunile lumeşti; totuşi, cuprinsă în comoara încrederii şi resemnării, Noi am lăsat urmaşilor Noştri o moştenire măreaţă şi nepreţuită. Comorile ei nu sunt dintre cele pământeşti, sporind astfel grijile pe care le conţin acestea. Gândiţi-vă şi aduceţi-vă aminte de ceea ce a revelat Cel Atotmilostiv în Coran: „Blestemul fie pe capul defăimătorului şi calomniatorului, al aceluia ce adună şi socoteşte bogăţii”. Trecătoare sunt bogăţiile lumii; tot ce e pieritor şi schimbător nu este şi n-a fost vreodată demn de atenţie, decât într-o măsură bine stabilită.

Ţelul Celui Prigonit atunci când, răbdând nefericiri şi grele suferinţe a revelat Versetele Sfinte aducând dovezi, nu a fost altul decât să stingă flacăra urii şi duşmăniei, astfel ca orizontul inimilor omeneşti să fie iluminat cu lumina bunei-înţelegeri şi să atingă pacea şi liniştea adevărată. Odată cu apariţia Tabletei divine, luceafărul acestei rostiri străluceşte cu splendoare şi îndeamnă pe fiecare să-şi îndrepte privirea spre el: vă îndemnăm, o, popoare ale lumii, să luaţi în seamă ceea ce vă va înălţa. Fiţi aproape de teama de Dumnezeu şi cu fermitate credincioşi faţă de tot ce e drept. Adevărat vă spun, aveţi glas ca să vorbiţi numai ce e bine; nu-l întinaţi cu vorbe deşarte. Domnul a iertat ceea ce a fost. De acum încolo trebuie să rostească numai ce e potrivit şi curat şi să se abţină de la ocară, jignire sau orice îi întristează pe ceilalţi. Măreţ este rangul omului! Nu cu mult timp în urmă acest Cuvânt glorios a ţâşnit din Pana Slavei Noastre: Măreaţă şi binecuvântată este această Zi - Ziua când tot ce stă adormit în om s-a trezit şi încă se va mai trezi. Măreţ este rangul omului, numai să nu rătăcească de la calea cea dreaptă şi de la adevăr şi să rămână neclintit credincios Cauzei. În ochii Celui Atotmilostiv un om adevărat apare precum un cer înstelat: soarele şi luna îi sunt vederea şi auzul, iar stelele - firea sa minunată şi strălucitoare. Al său este rangul cel mai înalt, iar întreaga Fiinţare îi este învăţăcel.

Fiecare suflet receptiv ce a simţit în această Zi mireasma veşmântului Său şi care, cu inima curată, şi-a întors privirea spre Preaslăvitul Orizont este trecut în Cartea Purpurie ca făcând parte din poporul Slavei. Luaţi în numele Meu potirul blândeţii şi milei Mele şi beţi până la fund întru slăvita şi minunata Mea amintire. O, voi cei care sălăşluiţi pe pământ! Legea lui Dumnezeu este spre dragoste şi unitate; nu faceţi din ea cauză de duşmănie sau neînţelegere. Cei cu spirit adânc-pătrunzător, cei care cunosc Preasublima Viziune ştiu că Pana Slavei a dezvăluit deja toate căile potrivite pentru apărarea şi împlinirea fericirii şi bunăstării fiilor omului. Dar locuitorii cei slabi de suflet ai pământului, scăldându-se în dorinţe şi patimi păgâne n-au luat în seamă înţelepciunea perfectă a Celui Care este, cu adevărat, Cel Atotînţelept, iar vorbele şi faptele lor se nasc din închipuiri deşarte.

Tuturor le revine obligaţia de a sprijini aceste izvoare de autoritate şi stăpânire, împodobite cu podoaba dreptei judecăţi. Binecuvântaţi în rândul poporului Slavei sunt cârmuitorii şi învăţaţii. Ei sunt oamenii Mei de încredere printre servitorii Mei şi semne ale poruncilor Mele către poporul Meu. Ei sunt temelia pe care se înalţă Slava Mea, binecuvântarea şi mila Mea care au însufleţit întreaga Fiinţare. Revelaţiile din Kitáb-i-Aqdas în această privinţă sunt astfel încât din orizontul cuvintelor ce le exprimă străluceşte magnific lumina slavei divine.

O, voi Ramuri ale Mele! O putere imensă şi perfectă stă adormită în adâncurile Firii. Aţintiţi-vă privirile asupra ei şi asupra forţei sale unificatoare, iar nu asupra diferenţelor ce se nasc din ea.

Voinţa divinului nostru Succesor este aceasta: este obligatoriu pentru Aghṣán, pentru Afnán şi pentru neamul Meu să-şi întoarcă cu toţii, unul câte unul, privirile către Ramura Preaputernică. Gândiţi-vă la ce am dezvăluit în Cartea Noastră Preasfântă: „Când valurile prezenţei Mele s-au retras iar Cartea Revelaţiei Mele s-a încheiat, întoarceţi-vă spre Acela Care a crescut ca Ramură din această Străveche Rădăcină”. Este vorba în acest sacru verset despre nimeni altul decât Preaputernica Ramură. Astfel Noi v-am dezvăluit Voinţa Noastră sigură, căci Eu sunt cu adevărat Cel Binevoitor, Cel Atotputernic. Într-adevăr Dumnezeu a orânduit ca rangul Ramurii Mai Mari să fie mai mic decât cel al Ramurii Preamari. El este cu adevărat Cel Ce Orânduieşte, Cel Atotînţelept. L-am ales pe „Cel mai Mare”, după „Prea-mare” numit de Cel Ce este Atotştiutorul şi le află pe toate.

Este permis ca toţi să dea dovadă de dragoste faţă de Aghṣán, dar Dumnezeu nu le-a dat acestora vreun drept de a avea stăpânire asupra altora.

O, voi Aghṣán, Afnán şi neamul Meu! Vă îndemnăm să vă temeţi de Dumnezeu, să faceţi fapte demne de laudă, aşa cum se cuvine, fapte care să vă înalţe nu să vă coboare. Adevărat vă spun, frica de Dumnezeu este cel mai iscusit comandant care poate conduce spre victorie Cauza lui Dumnezeu iar oştirile cele mai potrivite acestui comandant au fost întotdeauna şi sunt un caracter drept şi fapte curate şi bune.

Spuneţi: O, slujitori! Nu faceţi ca mijloacele de ordine să devină cauză de confuzie iar unealta unităţii o ocazie de neînţelegeri. Am dori să credem că poporul Slavei se va călăuzi după binecuvântatele cuvinte: „Spuneţi: toate sunt de la Dumnezeu”. Această rostire magnifică este ca apa ce stinge focul urii şi duşmăniei care mocneşte în sufletele oamenilor. Prin această singură rostire popoare şi neamuri duşmane vor atinge lumina adevăratei unităţi. El spune adevărul şi ne călăuzeşte calea. El este Cel Atotputernic, Cel Preaslăvit, Cel Binevoitor.

Fiecare este obligat să dea dovadă de respect faţă de Aghṣán, spre a glorifica astfel Cauza lui Dumnezeu şi a preamări cuvântul Său. Acest îndemn a fost în repetate rânduri menţionat şi înscris în Sfintele Scripturi. Bine este de cel care reuşeşte să împlinească ceea ce Cel Ce Rânduieşte, Cel dintru Început i-a menit. Sunteţi de asemenea îndemnaţi să-i respectaţi pe membrii Gospodăriei Divine, pe Afnán şi tot neamul. Vă sfătuim să slujiţi toate naţiunile şi să vă străduiţi pentru progresul lumii.

Tot ce poate conduce la renaşterea lumii şi salvarea popoarelor şi neamurilor pământului a fost trimis din cerul rostirii Celui Dorit de întreaga lume. Plecaţi-vă cu atenţie urechea la sfaturile Penei de Slavă. Mai bune decât orice altceva vă sunt toate acestea. Întru aceasta stă mărturie slăvita şi minunata Mea Carte.

O, voi cei pe care Domnul îi iubeşte şi sunt Depozitarii lui Dumnezeu! Regii sunt manifestări ale puterii şi izvoarele forţei şi bogăţiilor divine. Dumnezeu le-a încredinţat conducerea pământului, în timp ce pentru Sine, ca tărâm al Său, a păstrat inimile omeneşti.

Neînţelegerile şi vrăjmăşia sunt cu desăvârşire interzise de Cartea Sa. Aceasta este o hotărâre a lui Dumnezeu din Preamărita Sa Revelaţie. Divină fiind, ea nu poate fi anulată ci, dimpotrivă, este binecuvântată de către El cu splendoarea confirmării Sale. Cu adevărat, El este Cel Atotştiutor şi Atotînţelept.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app