Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

Am bwai te mimitong; Atuau! Ma ngke akea karawawata ake a uotaki ni Kawaim, ao e na kangaa iai ni kinaaki ake a Tangiraki ni koaua; ao ngke tao tiaki man taian kataitai ake a tabekaki i bukin Tangiram, ao e na kanga riki ni kaotaki iai ngkanne rineia ake a Mateakiniko? Korakoram bon au tia kakoaua! Raoiroia ake a Maamateakiniko ni kabane bon te rannimata ake a kawaanakoi, ao raun nanoia ake a Ukoukoriko bon korakain nanoia naake a ngirangiraia, ao kanaia naake a kaaraki ni kan kaaitibo ma Ngkoe bon taribin nanoia aika a uruaki.

Ai kangkangira irou katoongan maon te mate ae e taonai i nanon Kawaim, ao ai bonganara n au katautau aia kainiwai Am kariribai ngkana kaaitaraai i bukin karietataakin Am Taeka! Katauai Atuau bwa Nna nima te baere Ko a tia ni matennanoia i nanon Am Waaki ao karuoa i aou rinanon Am tangira bwaai ni kabane ake Ko a tia ni motiki taekaia. Ni Mimitongim! I tii tangira are Ko tangiria, ao I nabenabea are Ko nabenabeia. I a tia n taai nako ni katuka au mwioko ae e bwanin ao au onimaki Iroum.

Kateirakeaa, I Bubutiiko Atuau, bwa taan buoka te Kaotioti aio naake a na warekaki bwa a tau i bukin Aram ao Inaomatam n tautaeka, bwa a aonga n uringai i buakoia ake Ko a tia ni karikiia, ao a na irakei manuan Am tokanikai i Abam.

Ko konabwai ni karaoa are e Kakukureiko. Akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni mate, te Maiu i bon Irouna.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app