Currently reading prayer in Nederlands. Return to Română.

Geprezen zijt Gij, o mijn God! Ik ben een van Uw dienaren die in U en in Uw tekenen gelooft. Gij ziet hoe ik mij naar de deur van Uw barmhartigheid begeef en mijn gelaat in de richting van Uw goedertierenheid heb gekeerd. Ik smeek U bij Uw voortreffelijkste benamingen en Uw verhevenste eigenschappen om de poorten van Uw gaven voor mij te openen. Help mij dan het goede te doen, o Gij die de Bezitter zijt van alle namen en eigenschappen!

Ik ben arm, o mijn Heer, en Gij zijt de Rijke. Ik heb mijn gelaat naar U gekeerd en mij losgemaakt van alles buiten U. Ik smeek U, laat mij niet verstoken zijn van de bries van Uw tedere genade en onthoud mij niet wat Gij voor de uitverkorenen onder Uw dienaren hebt beschikt.

Neem de sluier weg van mijn ogen, o mijn Heer, opdat ik kan erkennen wat Gij voor Uw schepselen hebt gewenst, en in alle tekenen van Uw handwerk de openbaringen van Uw almacht kan ontwaren. Breng mijn ziel in verrukking, o mijn Heer, met Uw machtigste tekenen en red mij uit de diepten van mijn ontaarde en slechte verlangens. Schrijf dan het goede van deze wereld en van de wereld die komen gaat voor mij neer. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de Alglorierijke, Wiens hulp wordt ingeroepen door alle mensen.

Ik zeg U dank, o mijn Heer, dat Gij mij uit mijn slaap hebt gewekt, mij deed opstaan en in mij het verlangen schiep datgene gewaar te worden wat de meesten Uwer dienaren niet hebben kunnen begrijpen. Stel mij daarom in staat, o mijn Heer, om uit liefde voor U en omwille van Uw behagen, al hetgeen Gij wenst te aanschouwen. Gij zijt Degeen van Wiens macht en heerschappij alle dingen getuigen.

Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Weldadige.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app