Currently reading prayer in Polski. Return to Română.

W Imię Boga, Pana przemożnego majestatu, Nieodpartego!

Uświęcony niechaj będzie Pan, z którego rąk bierze początek panowanie. On tworzy cokolwiek zapragnie swoim rozkazującym Słowem: »Bądź« i to się staje. Do Niego należała dotychczas moc rozkazywania i na zawsze tak pozostanie. Potęgą swojego rozkazu daje On zwycięstwo, komu tylko zapragnie. On jest, zaiste, Potężnym, Wszechmocnym. Do Niego należy wszelka chwała i majestat w królestwach objawienia i stworzenia i we wszystkich miejscach pomiędzy nimi. Zaprawdę, On jest Potężnym i Najchwalebniejszym. On od wieków był Źródłem niepokonanej siły i takim pozostanie na zawsze. On, zaiste, jest Panem potęgi i mocy. Wszystkie królestwa nieba i ziemi i wszystkie miejsca pomiędzy nimi należą do Boga, a potęga Jego przewyższa wszelkie stworzenia. Wszystkie skarby nieba i ziemi i wszystko pomiędzy nimi należy do Niego, a Jego opieka otacza całe stworzenie. On jest Stwórcą nieba i ziemi i wszystkich miejsc pomiędzy nimi i zaprawdę, On jest świadkiem wszelkiego stworzenia. On jest Panem Sądu Ostatecznego dla wszystkich mieszkańców nieba i ziemi i wszelkich miejsc pomiędzy nimi; zaprawdę, Bóg jest szybki w osądzaniu. On ustanawia miarę wyznaczoną dla wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi i we wszelkich miejscach pomiędzy nimi. Zaprawdę, On jest Najwyższym Obrońcą. On trzyma w swoich rękach klucze nieba i ziemi i wszystkiego pomiędzy nimi. On rozdaje dary wedle swego życzenia mocą swojego rozkazu. Zaiste, Jego łaska obejmuje wszystko, a On jest Wszystkowiedzącym.

Powiedz: Bóg mi wystarcza; On jest Tym, który w swych rękach dzierży królestwo wszelkiego stworzenia. On ochrania, kogo zechce spośród sług swoich potęgą swych zastępów w niebie i na ziemi i we wszystkich miejscach pomiędzy nimi. Bóg, zaprawdę, sprawuje pieczę nad wszelkim stworzeniem.

Niezmiernie wywyższony jesteś, o Panie! Ochraniaj nas przed wszystkim, co jest przed nami i za nami, ponad nami oraz z naszej prawej i lewej strony, pod naszymi stopami i z każdej innej strony, z której jesteśmy narażeni. Zaprawdę, Twoja ochrona wszelkiego stworzenia jest niezawodna.

Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app