Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

O Ngkoe te Uea ae Akoi! Ngaira am toro n Atibun Am Mataroa, ae I kamanoai n Am Mataroa ae e Tabu. Ti ukoukora kamanoara man akea riki bwa ti te boua ae e aintoa aio, n aki rairaki nakon te bwai teuana ibukin kamanoau ma bon ti Nakoim ibukin kamanoau. Kamanoira, kakabwaiaira, boutokaira, ao karikiira bwa ti na ti tangira kukurein Nanom, n tabotaboa Kamoamoaakim, n ti ira kawain te koaua, bwa ti aonga ni karekei kaubwaira ae e tau n te aro bwa ti na kaaki bwaai ni kabane bwa ti Ngkoe, ao ni karekei ara bwaintangira man marawan Am akoi, bwa ti aonga ni kekeiaki n taai nako ni karietaata Am Aro ao n tibwatibwai nako boiararan Kukurein Nanom, bwa ti aonga ni mwaninga taekara ao n ti katabeira ma Ngkoe, ao ni kaakeai bwaai ni kabane ao n ti karekerekeira ma Ngkoe.

O te Tia Katauraoi Bwaai ni kabane, O Ngkoe te Tia Nanoanga! Anganiira Am tituaraoi ao Am tangira n akoi, Am bwaintangira ao Am tibwatibwa, ao kateimatoaira, bwa ti aonga ni karokoira n ara kouru. Bon Ngkoe te Korakora, te Konai bwaai nako, te Ataibwai, te Tia Noori bwaai ni kabane, ao, ni koaua, Bon Ngkoe te Tituaraoi, ao ni koaua, Bon Ngkoe te Kabanea n Nanoanga, ao ni koaua, Bon Ngkoe te Tia Kabwarai Buure, Are Nakoim a na riai ni kabwaraaki bure, Are Ko kabwarai naba buure ake kabanean te rawawata.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app