Currently reading prayer in Kiribati. Return to Română.

Te kamoamoa Nakoim, O Ngkoe te Uea Atuau, au Mwatita! Ko ongo ikenrawaia naake ake, e ngae ngke a ingainga ni kan nora Moamoam, ma a bon karaurenakoaki mai iroum ao a raroa nako man Am tabo. Ko kakoaua nakon tanginiweneia naake a tia ni kinako ni kabwaronakoi ibukin taemwengaakiia mai iroum ao ingaingan nanoia ni kan kaitibo ma Ngkoe. I bubutiko n nanoia naake akea nanoia ma bon ti kaubwain Uringakim ao kamoamoaakim, ao ake a kaotii akea bwa bon ti taian kakoaua ake a taekinaki ibukin Kakannatom ao taian kanikinaa ibukin kakoauaakin Korakoram, bwa ko na kabwaroa nako aoia Am toro ake a Tangiriko te korakora ni kona ni kaaniia kaintekatekan kaotiotin otanakon Mimitongim ao ni buokiia naake aia kantaninga a toka Iaom n rinnako inanon umwan Am mwamwanano ae e rooti taabo nako ao Am nanoanga.

Akea karabaau, O Atuau! Kunnikainai ma kamwarain Am nanoanga n akoi. I bora n taka, anganai bwa Nna moi man marawan Am mwamwannano ae e titituaraoi. Te ianena ngai, katikai ni kaaniai nakon boton Am bwaintangira. I aoraki, tamrurua nako aou ranin kamaiu man Am tituaraoi. I kainaki n aki kainaomataaki, kanakoa mai aou taian kabaebae, ma ni mwaakan korakoram ao rinanon korakoran Nanomatoam, bwa I aonga ni kona n taabeibeiti iaon bain ni kiban te kamwawaaki nakon rietan taubukin Am karikibwai. Ngkoe, ni koaua, ae Ko karaoa are Ko rineia. Bon akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n tain te Kanganga, te Kabanea ni Mimitong, te Aki Taueeaki Arona.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app