Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Ko na neboaki, te Uea ae Atuau. I bubutii Nakoim ma te nanorinano n te Kaotioti aei are e bitaki iai te ro nakon te oota are e kateaki iai te Tembora ma n ataaki iai Koroboki aika a Tabu ma n taorababaa iai Taekam, bwa e na reke irou ao irouia aika a raoiroi, te aro ae ti na konaa n rierakea iai karawa nakon Mimitongim are akea tiana ao are e na kamaunai ara nanokokoraki are e tauiira man namakinan rinra ni mwaneaban te ikotaki.

Bon ngai temanna, au Uea, are e a tia n taua roon Am aakoi, ma ni kanim baina nakon Am nanoanga ma Am tangira. Ko na anganai ma raou aika a tangira raoiroin te maiu aei ao are e na roko. Anganiia Am bwaintangira ae e raba are Ko kataua i bukiia aika a moa riki mai buakoia Am karikibwai.

Bon aikai, au Uea, boong ake Ko tuangiia iai Am toro bwa a na taua iai te Aki Mamatam. E na karaoiroaki are e taua raoi te aki mamatam ma te koaua, ma n taubaang man bwaai nako i Bukim. Buokai ao buokiia, au Uea, bwa a na ongo Iroum ma n taua Am tua, bwa Ko bon mwaaka ni karaoa oin Nanom.

Akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Ataibwai, ao te Wanawana. E na neboaki Te Atua, te Uea n aonaaba ni kabanea.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app