Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Te neboaki ao te kamimitongaki Ngkoe, Te Atua! Kataua bwa e na konaa ni waekoa n ria te bong are rootan Nanoaam ae tabu. Kakukurei nanora man kakain Am tangira ma kukurein Nanom ao anganiira te teimatoa bwa ti na konaa n nano n tauraoi n ongeaaba n Nanom ma Am Moti. Ni koaua Am atatai e rabwati ni kabane bwaai ake Ko a tia ni karikii ke Ko na karikii ao Korakoram ni karawa e ririaon te bwai teuana ke teuana are Ko a tia n taneweia ke Ko na taneweia bwa e na riki. Akea ae e na taromauriaki bwa tii Ngkoe, akea ae e na neboneboaki i Rarikim ao akea ae e na tangiraki bwa tii kukurein Nanom.

N te koaua boni Ngkoe te Tia Tautaeka ae e moamoa, te Koaua ae riao, te Buoka n te Nibwa ni mate, te Maiu i bon Irouna.

Te Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app