Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Ko na neboaki, te Uea n aki toki ao te Tia Karikiia tautaeka, ao te Tia Katamaroai mwakuri. I bubutii ma te nanorinano Nakoim, i nanon Aram are Ko weteia iai kaain aonaaba nako nanon mimitongin Raoiroim, are Ko kairiia nako iai n Am tangira ma Am aakoi; karikai bwa temanna naba aroia ake a kaaki tangiran bwaai i Bukim, ao a tia n tei i nanon Kaaniam ma n aki kamwaeieiaki ni kangaanga nako ake a bwakariia i Bukim, ni kaantaningaa Am bwai n aakoi.

I a tia n taua, au Uea, rarikin Am tituaraoi, ma n tinea mataniwiin kaon Am aakoi, ao karuoa ngkanne i aou, mai buakon nangin Am nanoanga bwa e na aki uringaki temanna ma bon ti Ngkoe, n te aro ae Nna konaa n rairaki nakon are bon kakukureian te botannaomata, mairouia ake a riki n teirake bwa taani kakiriwe, aika a tia n urua Am berita, ma n aki Kakoauako ma Am kanikina. Tai kaakai, au Uea, man boiararan Am kunnikai n Am Bong, ao tai tuukai man arokan boin Am Kaotioti ao man mimitongin ootan Matam, Ko bon mwaaka ni karaoa oin Nanom. Bon akea ae e konaa ni katei nakon Am baaire, ke ni katoka ae Ko a tia ni karaoia ni Mwaakam.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app