Currently reading prayer in Kiribati. Return to 简体中文.

Am bwai te mimitong te Uea ae Atuau! Tai kamangora teuare Ko a tia ni karietaata ni mwaakan Inaomatam n tautaeka ae akea tokina, ao tai kamwaawa ni kararoaa mai Iroum teuare Ko a tia ni karinna n te umwanrianna n Am aki tootoki. Atuau, Ko na kanga ni karenakoa teuare ngaia are Ko a tia ni kanuua n Rikiam n Uea, ao Ko na kangaa, Maamaten nanou, ni katannakoa mai Iroum teuare Ko a bon tia n riiriki bwa ana tabo ni kamauri? Ko na kangaa ni karinanoa teuare ngaia are Ko a tia ni tabekiarake ke ni mwaninga taekan teuare ngaia are ko a tia ni karikia ni konaa n Uringko?

Te kamimitongaki, moan te kamimitongaki Ngkoe! Ngkoe bon Ngaia are E Uea man te aki tootoki n te karikibwai ae e bwanin ao Oin Waakina, ao Ko a bon tiku n aki tootoki bwa te Uea irouia bwaai ni kabane ake a karikaki ao te Tia baairei aroia. Ko kamimitongaki, Atuau! Ngkana Ko katoka Am ataataiaomata nakoia Am toro antai, ngkanne, ae e na kaota te ataataiaomata nakoiia; ao ngkana Ko rawa ni kamaiuia ake ko tangiriia, antai riki ae e konaa ni kamaiuiia?

Ko kamimitongaki, ao te kamimitongaki ae akea baaireana Ngkoe! Ko bon neboaki i nanon Am motiraoi ao i Bukim ti bane ni koaua, ni kaotioti. Ko bon taatangiraki ni koaua, i nanon Am raoiroi. Akea riki te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app