Currently reading prayer in Kiribati. Return to Português.

O Ngkoe te Tia Kamanomano ni karawa, ti kananoanga, anganiira Am ibuobuoki; taan nakonako n akea mwengara, anganiira Am tabo ni kamanomano; ti uamaenako, katiteuanaira; ti aiwa ni bua, ikotiira nako buakon Am nanai; ti rawaawata, anganiira tibwara ao bwaunara; ti taka, kairiira nakon te koburake n ran ni Kamaiu; ti rai, kakorakoraira bwa ti aonga n teirake ni buoka Am Aro ao n anga ngaira bwa taan kaburearo aika a maiu inanon kawain te kairiiri.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app