Currently reading prayer in Kiribati. Return to Português.

Tai kamwawaanako, O te Uea, te taibora ni kimwareirei are e a tia ni katauraoaki inanon Aram, ao tai tiringa te ai ae e ura are e a tia ni kauraaki man Am ai ae e aki maamate. Tai tuuka waanakon Am ran ni kamaiu ae e waawanako ma tangiraoin Mimitongim ao Ururingakim, ao tai kaakeai mai irouia Am toro taian boiarara man karewerewen Kukurein Nanom bwa a na ikeikena boiararan Am tangira.

Te Uea! Onikii taian tatabeakin aika a karawaawata ake irouia Am aomata ake a tabu nakon te karauakaki, aia kanganga nakon te mwengaraoi, kamaemaeakiia nakon te mimitong, nanokawakiia nakon te kukurei ae moan te bati, O Ngkoe are Ko taua inanon Baim kaon te botanaomata ni kabane!

Ngkoe, ni Koaua, Bon Ngaia, n Ti Ngaia, te Mwaaka, te Kabanea n Atatai, te Kabanea ni Wanawana.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app