هواللّه

ای خدایِ مهربان، نباءِ عظیمت را به اَسبابی غیبی در عالمِ اِمکان نُصرَتی سریع بخش و یارانِ ایران را در این سبیل به خدماتی فائق موّفق کن، سَرا پردۀ وحدتِ عالمِ انسانی را در قُطبِ آفاق به مُوجبِ تعالیمِ رَبّانیّه‌ات مُرتَفَع نما و یارانِ آن سامان را در سایۀ آن خیمۀ یک‌رنگ در انظارِ عـالم جلوه ده. این حزبِ مُتِشَتّت را در ظِلّ لِـواءِ میثاقت نـاصِراً مُظفّراً جمع کن و هـر یک را عـزیـزِ دو جهان فـرمـا. آلاء و نِعَمِ مـادّی و مَـعنَوی را بَـر خادِمانِ جانفشان امرت مبذول کن و این بندگان باوفایت را در ملکوتِ خـویش به ثـوابـی جَزیل فـائز و نـائل فرما.

بندۀ آستانش شوقی

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app