Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

- 77 -

O NATIN TE MOTIRAOI

N tain te tairiki are e a tia iai te Maiu ae akea rabwatana ni karaoaki te onobwai man rietaatan kiriiinin te onimaki are iroun Sadratu’l-Muntaha, ao n tang ma te aeka n tanginiwenei are te runga ni karawa ao taan maeka n abanuea ake i eta a rootaki n ira Tangina. Ao ikanne are a titiraki, Bukin tera te tang ma te tanginiwenei? E kaeka: N taekana I tataninga te kariaria man maungan te kakaonimaki, ma I aki ikenna mairouia ake a maeka i aon te aonaaba boiararan te onimaki. Ngkanne I a weteaki n oki I a noora, ao nooria, tabeua taoben te katabuaki ake a reke ni ukin waeia kamean te aonaaba. Ao ikanne are ainen karawa e a kawaekoaa ao e aikoa rabuna ubuna ao e a oota man Ana bwareti n tamnei, ao e titiraki araia, ao a bane ni kaotaki ma ti temanna are e aki. Ao ngke e tuangaki, te moa ni manin taeka ake e taekinaki, are iai a biri n roko man aia tabo ni maeka aika mimitong taan maeka n te auti ni karawa. Ao ngke e a taekinaki te kauoua ni man ni koroboki a bwaka nako aontano, ngaiia ni kabane, ao a ongo te bwanaa mai i nanon te bangota: “E a toki ikai ao akea riki te waaki nako riki.” Ti kaotia ni kakoauaa are a tia ni karaoia ao ae a tabe ni karaoia ngkai.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app