Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

- 22 -

O NATIN TE KAINNANOA!

Taan ataibwai ao taan niniwana a bon tia i nanon ririki aika maan a bon aki konaa ni karekea kaanian te kabanea ni Mimitong; a bon aki konaa n noora tamaroan Moana. Bon akea am kekeiaki ni karekea am kouru, ao akea am ukeuke are e na reke iai are ko ukoukoria. Ma e ngae n anne, ko bon tiku n rabunaki n rabunanimatan aromi bwa matam e aki noora tamaroan Teuare E tangiraki, ke baim bwa e na riinga rabin Ana kamwarai. Ma e ngae n anne ake iai mataia, a nooria ao a miimi.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app