Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

(An botaki ngkami n te kimwareirei ae akea renganana, ao ni moanakin te bowi, atonga te tataro aio):

Ngkoe Uean te Abanuea! E ngae n are rabwatara a botaki ikai, ma nanora a mwaneraoi ni uotakinako n Am tangira, ao ti a tabekaki nako n ootan Moam ae e oota nako. E ngae n are ti ngore ma ti a tataninga kaotiotakin Mwaakam ao Korakoram. E ngae n are ti a kainnano n akea ara bwai ao akea angara, ma ti bon anaanai baike a bobuaka man kaubwain Abanueam. E ngae n are timtim ngaira, ma ti bon tootoom man kabin nanon Am marawa. E ngae ngke ngaira bubuntano, ma ti bon raitiiti man mimitongin Am Taai are raneanea.

Ngkoe ae te Tia Angaanga! Karuoa Am buoka, bwa ni kabane aika a botaki ikai a na riki n tatabemaniia bwa te taura te nenea ae ura, boton te kariirii, te tia weewete nakon Abanueam ake i karawa, bwa n tokina ao ti na karika te aonaaba ae ai moone aio bwa katootongan Am Bwaretaiti.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app