Currently reading prayer in Kiribati. Return to Deutsch.

Kaanim Ngkoe i rarikiu, bon nanou ao Kaotim bon katokan botuu, Nnem ae mimitong bon au toki, Aram bon katokan aorakiu, Am tangira bon kaotaakin nanou, Am beku bon kakukureiau are i eta, i eta! I butiiko n Aram, are Ko a tia n anga iai nakoia aika a Kinako te konaa n roota Am iango ae moan te rietaata; ao ni kariaia ake a Neboiko n rierake nakon Am tabo are e tabu ae katauraoaki i bukiia aika Ko akoiia; ni buokai ni kaaitara Moam, ni kareke matau Iroum, ao n taekina Mimitongim.

Au Uea, bon ngai temanna are e a tia n mwanuokin bwaai nako ma ti Ngkoe, ao ni kaitaraa moan kaotin Am tangira, ao are e a tia ni mwaawa man bwaai nako, ma bon ti Ngkoe, n te aro ae Nna konaa ni kaania Matam. Taraai ngkai I tabeki matau nakon Am kaintoka ae raneanea n ootan Matam. Karuoa, ngkanne nako aou, Ngkoe ae tangiraki irou, n te aro ae Nna teimatoa iai i nanon Am Waaki, n te aro ae a aonga n aki tuukai nanokokorakiia aika a aki kakoauaa rairakiia Nakoim.

Boni Ngkoe ni koaua Atuan te Mwaaka, te buoka n taiani kangaanga, Moan te Mimitong ao te Korakora.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app