Tablets zum Göttlichen Plan
Currently reading prayer in Kiribati. Return to Deutsch.

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í iaon Canada ao i Greenland

Taan kauamaea boiararan nako te Atua a kona n atonga te tataro aei ni katoa ingabong:

O te Atua, Atuau! Ko nora te mamara aei e bubuti ibukin te kakorakora ni karawa, te kainnano aei e bwarua kaubwain nako Am karawa, te takaroro aei e korakai nanona nakon mwanibwan te maiu ae akea tokina, te ikuaki aei, e ririkanaa Am berita ni kamarurung rinanon Am nanoanga ae akea tiana are Ko a tia ni motikia ibukia Am toro ake Ko rineiai inanon Am abanuea are ieta.

O te Uea! Bon akea te tia buokai ma bon tii Ngkoe, bon akea umwau Irarikim, ao akea te tia kanuaai ma bon tii Ngkoe.

O au Uea! Kariaiaai bwa Nna kamwawaaki man bwaai nako ma tii Ngkoe, n taua ni kamatoa rabin Am kakabwaia, ni babanennano raoi nakon Am Aro, n tiku ni matoa ao n teimatoa inanon Am tangira ao ni ira raoi are Ko a tia ni koreia inanon Am Boki.

Ni koaua, bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora, Akea Tian Mwakana.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app