Currently reading prayer in Română. Return to English.

Acestea sunt, o Dumnezeul meu, zilele în care Tu le-ai prescris slujitorilor Tăi să ţină post. Cu el Tu ai împodobit prefaţa Cărţii Legilor Tale revelată făpturilor Tale, şi ai înveşmântat Păstrătorii poruncilor Tale dinaintea ochilor tuturor celor ce se află în cerul şi pe pământul Tău. Tu ai înzestrat fiecare ceas al acestor zile cu o virtute deosebită, ascunsă tuturor în afară de Tine, Cel a cărui cunoaştere cuprinde toate lucrurile create. De asemenea, Tu ai atribuit fiecărui suflet o parte din această virtute potrivit Tabletei poruncii Tale şi Scripturilor Judecăţii Tale irevocabile. Mai mult, fiecare pagină a acestor Cărţi şi Scripturi ai hărăzit-o fiecăruia dintre popoarele şi neamurile pământului.

Pentru cei care Te iubesc cu ardoare ai rezervat, la fiecare revărsat de zori, potrivit poruncii Tale, cupa pomenirii Tale, o Tu care eşti Cârmuitorul cârmuitorilor! Aceştia sunt cei ce au fost atât de îmbătaţi de vinul înţelepciunii Tale nespus de bogate, încât îşi părăsesc aşternutul în năzuinţa lor de a celebra lauda Ta şi de a-ţi preamări virtuţile, şi alungă somnul în nerăbdarea lor de a se apropia de prezenţa Ta şi de a se împărtăşi din mărinimia Ta. Ochii lor au fost mereu aplecaţi asupra Aurorei bunătăţii Tale duioase, şi feţele lor îndreptate către Fântâna inspiraţiei Tale. Revarsă, deci, asupra noastră şi asupra lor, din norii milostivirii Tale, ceea ce se cuvine cerului mărinimiei şi harului Tău.

Lăudat fie numele Tău, o, Dumnezeul meu! Acesta este ceasul în care ai descuiat uşile generozităţii Tale înaintea feţelor făpturilor Tale şi ai deschis larg portalurile blândei Tale milostiviri către toţi locuitorii pământului Tău. Te implor, întru toţi cei al căror sânge s-a vărsat în calea Ta, care, în dorul lor de Tine, s-au lepădat de orice ataşament faţă de oricare dintre făpturile Tale şi care au fost atât de mişcaţi de dulcile miresme ale inspiraţiei Tale încât fiecare mădular al trupului lor a intonat lauda Ta şi a vibrat la pomenirea Ta, să nu îndepărtezi de noi lucrurile pe care le-ai poruncit în mod irevocabil în această Revelaţie - o Revelaţie a cărei putere a făcut ca fiecare pom să strige ceea ce Rugul Aprins a proclamat demult lui Moise, Cel care a conversat cu Tine, o Revelaţie care a îngăduit ultimei pietricele să răsune de laudă pentru Tine, aşa cum pietrele Te-au slăvit în vremea lui Mahomed, Prietenul Tău.

Aceştia sunt cei, o, Dumnezeul meu, pe care i-ai ajutat cu bunăvoinţă să se întovărăşească cu Tine şi să fie în comuniune cu Cel care este Revelatorul Propriului Tău Sine. Vânturile voinţei Tale i-au risipit în depărtare până când Tu i-ai adunat laolaltă la umbra Ta şi i-ai făcut să intre înlăuntrul hotarelor curţii Tale. Acum că i-ai lăsat să sălăşluiască la umbra bolţii milostivirii Tale, ajută-i să atingă ceea ce trebuie ca să împodobească un rang atât de august. Nu îngădui, o, Domnul meu, să fie socotiţi printre cei care, deşi bucurându-se de apropierea de Tine, au fost împiedicaţi de a recunoaşte faţa Ta şi care, deşi întâlnindu-se cu Tine, sunt lipsiţi de prezenţa Ta.

Aceştia sunt slujitorii Tăi, o, Domnul meu, care au intrat cu Tine în această Cea Mai Mare închisoare, care au ţinut postul înlăuntrul zidurilor sale după cum le-ai orânduit în Tabletele poruncii Tale şi în Cartea Făgăduielilor Tale. Coboară, atunci, asupra lor, ceea ce-i va curăţa în întregime de tot ceea ce-ţi este respingător, ca să-ţi poată fi cu totul devotaţi şi să se poată detaşa pe de-a întregul de orice în afară de Tine.

Revarsă, atunci, asupra noastră, o, Dumnezeul meu, ceea ce se cuvine harului Tău şi se potriveşte mărinimiei Tale, Îngăduie-ne, atunci, o, Dumnezeul meu, să trăim în pomenirea de Tine şi să murim în iubirea pentru Tine, şi dă-ne darul prezenţei Tale în lumile de dincolo - lumi ce sunt de nepătruns pentru toţi în afară de Tine. Tu eşti Stăpânul nostru şi Stăpânul tuturor lumilor, şi Dumnezeul tuturor celor ce se află în cer şi al tuturor celor ce se află pe pământ.

Tu priveşti, o, Dumnezeul meu, ceea ce s-a abătut asupra celor dragi ţie în vremea zilelor Tale. Gloria Ta îmi stă mărturie! Vocea tânguirilor aleşilor Tăi s-a ridicat pe întreg tărâmul Tău. Unii au fost ademeniţi de cei infideli din ţinutul Tău, iar alţii au fost împiedicaţi de ei ca să se apropie de Tine şi ca să atingă curtea slavei Tale. Alţii au putut să se apropie de Tine, dar au fost împiedicaţi de a-Ţi privi faţa. Iar altora li s-a îngăduit, în nerăbdarea lor de a Te privi, să intre înlăuntrul hotarelor curţii Tale, dar ei au lăsat vălurile închipuirilor făpturilor Tale şi relele făptuite de asupritorii din rândul poporului Tău să vină între ei şi Tine.

Acesta este ceasul, o, Domnul meu, pe care l-ai făcut să întreacă fiecare alt ceas, şi l-ai înrudit cu cele mai alese dintre făpturile Tale. Te implor, o, Dumnezeul meu, prin Tine Însuţi şi prin ei, să porunceşti în timpul acestui an ceea ce îi va înălţa pe cei iubiţi de Tine. Ba mai mult, porunceşte în acest an ceea ce va permite Luceafărului puterii Tale să strălucească cu tărie deasupra orizontului slavei Tale şi să lumineze prin puterea Ta suverană întreaga lume.

Fă victorioasă Cauza Ta, o, Domnul meu şi înjoseşte-i pe vrăjmaşii Tăi. Aşterne, atunci, pentru noi, binele acestei vieţi şi a vieţii ce va să vină. Tu eşti Adevărul, Cel care ştie lucrurile tăinuite. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Veşnic Iertător, Cel Atotmărinimos.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app