Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

Nebonebo ni kabane, Atuau, bon Nakoim are boni Ngkoe Rikin te Mimitong ni kabanea ao te kakannato ni uea, te kakannato ao te karineaki, te inaomata n tautaeka ao te mwaaka n tautaeka, te kairirieta ao te raoiroi, te kakanako nano ao te mwaaka. Ane Ko nano irouna ni kaania te Marawa ae Moan te Kakannato, ao ane Ko matennanoia Ko bon katokaa i aona rinena ni kinaakin Aram are Katokin Ngkoangkoa. Mai buakoia ni kabane ake i karawa ao i aon te aonaaba, akea ae e konaa ni kaaitaraa waakinan Nanom n Inaomatam n Uea. Man te aki tootoki ni kabane Ko a tia n tautaekana te karikibwai ae bwanin, ao Ko na bon teimatoa n taai nako ni kabonganaa Am waaki n tautaeka i aoia ni kabane baike a karikaki. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, Moan te Korakora, te Kabanea n Karietataaki, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Wanawana.

Kaootai moaia Am toro, te Uea, bwa a aonga n Tataraiko; ao kaitiaki nanoia bwa a aonga n rairaki nakon bwerein Am bwai n aakoi ni karawa, ao ni kinaa Teuare Ngaia te Tia Kaotiotiko ao Rikin Ngainan Aro ni koaua. Ni koaua, boni Ngkoe te Uea n aonaaba ni kabane, Akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Aki Eenaki Arona, te Tautoroi bwaai nako.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app